– CÙNG TRẢI NGHIỆM – 
THỰC ĐƠN SALANCA

FULL CHURRASCO

SALANCA PIZZAS

THỰC ĐƠN MANG ĐI

THỰC ĐƠN GỌI MÓN

THỰC ĐƠN FULL CHURRASCO

THỰC ĐƠN FULL CHURRASCO

PHỤC VỤ CẢ NGÀY

NGƯỜI LỚN 850.000

TRẺ EM 490.000

THỰC ĐƠN FULL CHURRASCO

PHỤC VỤ CẢ NGÀY

NGƯỜI LỚN 850.000

TRẺ EM 490.000

CHURRASCO

CALABRIAN SAUSAGE
 XÚC XÍCH
FISH FILLET
PHILÊ CÁ
COSTELAO – PRIME BEEF RIB
SƯỜN BÒ
SHIRMP WITH BACON
BACON CUỐN TÔM
PANCETA
BA CHỈ HEO
D-RUMP
MÔNG BÒ
LAMB LEG
ĐÙI CỪU
CUPIM (BEEF HUMP)
U BÒ
CHICKEN WINGS
CÁNH GÀ
BEEF PICANHA – THE BEST PART OF RUMP STEAR
 [PICANHA – PHẦN NGON NHẤT CỦA MÔNG BÒ)
SMOKED HAM
ĐÙI HEO MUỐI
GRILLED PINEAPPLE
DỨA NƯỚNG

SALAD & SIDE DISH
SALAD & MÓN ĂN KÈM

GARLIC BREAD
BÁNH MÌ NƯỚNG BƠ TỎI
BAGUETTE
BÁNH MÌ
CUCUMBER IN VINEGAR
DƯA CHUỘT NGÂM DẤM
TOMATO & ONION IN OLIVE OIL
CÀ CHUA & HÀNH TÂY NGÂM DẦU OLIVE
FRESH GARDEN SALAD
SALAD DẦU DẤM
CAESAR SALAD
SALAD CAESAR
FRENCH FRIES
KHOAI TÂY CHIÊN
CORN
NGÔ LUỘC
SAUTEED MUSHROOM WITH ONION & LEEK
 NẤM XÀO HÀNH TÂY & TỎI TÂY
THAI BUTTER JASMINE RICE
 CƠM HẤP BƠ
FEIJOADA – THE BRAZILIAN TRADITIONAL DISH
FEIJOADA, SỐT ĐẬU ĐEN – MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG BRAZIL
MILANESE FRIED BANANA
CHUỐI CHIÊN

SAUCE & DRESSING
SỐT

DIJON MUSTARD
SỐT MÙ TẠT DIJON
CHIMICHURRI
 SỐT CHIMICHURRI
AIOLI SAUCE
SỐT AIOLI
PEPPER SAUCE
SỐT TIÊU
MUSHROOM SAUCE
SỐT NẤM
DESSERT 
TRÁNG MIỆNG
PASSION FRUIT MOUSSE ICE-CREAM
KEM MOUSSE CHANH LEO

CHURRASCO

CALABRIAN SAUSAGE
XÚC XÍCH
FISH FILLET 
PHILÊ CÁ
COSTELAO – PRIME BEEF RIB 
SƯỜN BÒ
PRAWN WITH BACON 
BA CHỈ XÔNG KHÓI CUỐN TÔM
PANCETA 
BA CHỈ HEO
D-RUMP 
MÔNG BÒ
LAMB LEG 
ĐÙI CỪU
CUPIM (BEEF HUMP) 
U BÒ
CHICKEN WINGS 
CÁNH GÀ
BEEF PICANHA – THE BEST PART OF RUMP STEAR
[PICANHA – PHẦN NGON NHẤT CỦA MÔNG BÒ)
SMOKED HAM
ĐÙI HEO MUỐI
GRILLED PINEAPPLE 
DỨA NƯỚNG

SALAD & SIDE DISH
SALAD & MÓN ĂN KÈM

GARLIC BREAD        
BÁNH MÌ NƯỚNG BƠ TỎI
BAGUETTE 
BÁNH MÌ
CUCUMBER IN VINEGAR 
DƯA CHUỘT NGÂM DẤM
TOMATO & ONION IN OLIVE OIL 
CÀ CHUA & HÀNH TÂY NGÂM DẦU OLIVE
FRESH GARDEN SALAD
SALAD DẦU DẤM
CAESAR SALAD
SALAD CAESAR
FRENCH FRIES 
KHOAI TÂY CHIÊN
CORN 
NGÔ LUỘC
SAUTEED MUSHROOM WITH ONION & LEEK
NẤM XÀO HÀNH TÂY & TỎI TÂY
THAI BUTTER JASMINE RICE
CƠM HẤP BƠ
FEIJOADA – THE BRAZILIAN TRADITIONAL DISH
FEIJOADA, SỐT ĐẬU ĐEN – MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG BRAZIL
MILANESE FRIED BANANA
CHUỐI CHIÊN

SAUCE & DRESSING
SỐT

DIJON MUSTARD
SỐT MÙ TẠT DIJON
CHIMICHURRI
 SỐT CHIMICHURRI
AIOLI SAUCE 
SŐT AIOLI
PEPPER SAUCE 
SỐT TIÊU
MUSHROOM SAUCE 
SỐT NẤM
DESSERT 
TRÁNG MIỆNG
PASSION FRUIT MOUSSE ICE-CREAM
KEM MOUSSE CHANH LEO

THỰC ĐƠN RODIZIO

PHỤC VỤ CẢ NGÀY

NGƯỜI LỚN 750.000

TRẺ EM 390.000

MEAT CUTS

CALABRIAN SAUSAGE
 XÚC XÍCH
BEEF TENDERLOIN WITH BACON
BACON CUỐN THĂN BÒ
PANCETA
BA CHỈ HEO
D-RUMP
MÔNG BÒ
CUPIM (BEEF HUMP)
U BÒ
CHICKEN WINGS
CÁNH GÀ
SMOKED HAM
ĐÙI HEO MUỐI
GRILLED PINEAPPLE
DỨA NƯỚNG

SALAD & SIDE DISH
SALAD & MÓN ĂN KÈM

GARLIC BREAD
BÁNH MÌ NƯỚNG BƠ TỎI
BAGUETTE
BÁNH MÌ
CUCUMBER IN VINEGAR
DƯA CHUỘT NGÂM DẤM
TOMATO & ONION IN OLIVE OIL
CÀ CHUA & HÀNH TÂY NGÂM DẦU OLIVE
FRESH GARDEN SALAD
SALAD DẦU DẤM
CAESAR SALAD
SALAD CAESAR
FRENCH FRIES
KHOAI TÂY CHIÊN
CORN
NGÔ LUỘC
SAUTEED MUSHROOM WITH ONION & LEEK
NẤM XÀO HÀNH TÂY & TỎI TÂY
THAI BUTTER JASMINE RICE
CƠM HẤP BƠ
FEIJOADA – THE BRAZILIAN TRADITIONAL DISH
FEIJOADA, SỐT ĐẬU ĐEN – MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG BRAZIL
MILANESE FRIED BANANA
CHUỐI CHIÊN

SAUCE & DRESSING
SỐT

DIJON MUSTARD
SỐT MÙ TẠT DIJON
CHIMICHURRI
SỐT CHIMICHURRI
AIOLI SAUCE
SỐT AIOLI
PEPPER SAUCE
SỐT TIÊU
MUSHROOM SAUCE
SỐT NẤM
DESSERT 
TRÁNG MIỆNG
PASSION FRUIT MOUSSE ICE-CREAM
KEM MOUSSE CHANH LEO

MEAT CUTS

CALABRIAN SAUSAGE
XÚC XÍCH
BEEF TENDERLOIN WITH BACON 
BA CHỈ XÔNG KHÓI CUỐN THĂN BÒ
PANCETA 
BA CHỈ HEO
D-RUMP 
MÔNG BÒ
CUPIM (BEEF HUMP) 
U BÒ
CHICKEN WINGS 
CÁNH GÀ
SMOKED HAM 
ĐÙI HEO MUỐI
GRILLED PINEAPPLE 
DỨA NƯỚNG

SALAD & SIDE DISH
SALAD & MÓN ĂN KÈM

GARLIC BREAD 
BÁNH MÌ NƯỚNG BƠ TỎI
BAGUETTE 
BÁNH MÌ
CUCUMBER IN VINEGAR 
DƯA CHUỘT NGÂM DẤM
TOMATO & ONION IN OLIVE OIL 
CÀ CHUA & HÀNH TÂY NGÂM DẦU OLIVE
FRESH GARDEN SALAD 
SALAD XANH DẦU DẤM
CAESAR SALAD 
SALAD CAESAR
FRENCH FRIES 
KHOAI TÂY CHIÊN
CORN 
NGÔ LUỘC
SAUTEED MUSHROOM WITH ONION & LEEK 
NẤM XÀO HÀNH TÂY & TỎI TÂY.
THAI BUTTER JASMINE RICE 
CƠM HẤP BƠ
FEIJOADA – THE BRAZILIAN TRADITIONAL DISH 
FRIJOADA, SỐT ĐẬU ĐEN – MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG BRAZIL
MILANESE FRIED BANANA 
CHUỐI CHIÊN

SAUCE & DRESSING
SỐT

DIJON MUSTARD 
SỐT MÙ TẠT DIJON
CHIMICHURRI 
SỐT CHIMICHURRI
AIOLI SAUCE 
SỐT AIOLI
PEPPER SAUCE 
SỐT TIÊU
MUSHROOM SAUCE 
SỐT NẤM
DESSERT 
TRÁNG MIỆNG
PASSION FRUIT MOUSSE 
BÁNH MOUSSE CHANH LEO

SALANCA PIZZAS

PIZZAS

HOMEMADE RECIPE

PIZZAS

HOMEMADE RECIPE

SALANCA MAGARITA
Tomato, bacon, mozzarella
cheese & fresh basil
Sốt cà chua, thịt xông khói, phô mai mozzarella & húng quế tươi
190.000-S(25cm)
230.000-L(30cm)
CALABRIAN SAUSAGE
Home-made sausage, tomato, Morzzarella cheese, Oregano
Xúc xích home-made, sốt cà chua, phô mai Mozzarella, lá oregano
210.000-S(25cm)
250.000-L(30cm)
CASABLANCA
Our Special Ham, home-made sausage, pineapple, melty cheese, tomato sauce, oregano
Thịt nguội đặc biệt, xúc xích home-made, dứa, phô mai melty, sốt cà chua, lá oregano
210.000-S(25cm)
250.000-L(30cm)

BBQ CHICKEN

TOMATO SAUCE, BBQ CHICKEN, SMOKY BACON, MUSHROOM, MORZZARELLA CHEESE, GREEN ONION
SỐT CÀ CHUA, GÀ NƯỚNG BBQ, THỊT XÔNG KHÓI, NẤM, PHÔ MAI M0ZZARELLA, HÀNH LÁ
210.000-S[25CM]
250.000-L(30CM)
PICANHA PIZZA
PICANHA BEEF, BBQ SAUCE, 2 TYPES OF CHEESE, ROCKET SALAD
STEAR PICANHA, SỐT BBQ, 2 LOẠI PHÔ MAI, SALAD ROCKET
250.000-S(25CM)
290.000-L(30CM)
CUPIM PIZZA
HOME-MADE BBQ CUPIM – 3 HOURS SLOWLY GRILLED WITH MORZZARELLA CHEESE, PARMESAN CHEESE, ONION, ROCKET SALAD, PARSLEY
CUPIM BBQ HOME-MADE – NƯỚNG CHẬM. 3 GIỜ VỚI PHÔ MAI MOZZARELLA, PARMESAN, HÀNH TÂY, SALAD ROCRET, LÁ PARSLEY
210.000-S(25CM)
250.000-L(30CM)
SEAFOOD PIZZA
MIX SHRIMP & SQUID SEASONING WITH MORZZARELLY CHEESE, PAMERSAN CHEESE, PARSLEY
HẢI SẢN TÔM VÀ MỰC VỚI PHÔ MAI MOZZARELLA, PARMESAN, LÁ PARSLEY
210.000-S(25CM)
250.000-L(30CM)
QUATRO STAGIONI – 
PIZZA 4 CHEESE
4 TYPES OF CHEESE, MUSROOM, OLIVE, BABY CORN
4 LOẠI PHÔ MAI, NẤM, Ô LIU, BẮP NON
230.000-S(25CM)
270.000-L(30CM)
CRAZY PIZZA
TOMATO SAUCE, MORZZARELLA CHEESE, BACON, HAM, SAUSAGE, MUSHROOM, BABY CORN, BLACK OLIVE
SỐT CÀ CHUA, PHÔ MAI MOZZARELLA, THỊT XÔNG KHÓI, GIĂM BÔNG, XÚC XÍCH, NẤM, BẮP NON, Ô LIU ĐEN
230.000-S(25CM)
SALANCA MAGARITA
TOMATO, BACON, MOZZARELLA 
CHEESE & FRESH BASIL
SỐT CÀ CHUA, THỊT XÔNG KHÓI, PHÔ MAI MOZZARELLA & HÚNG QUẾ TƯƠI
190.000-S(25CM)
230.000-L(30CM)
CALABRIAN SAUSAGE
HOME-MADE SAUSAGE, TOMATO, MORZZARELLA CHEESE, OREGANO
XÚC XÍCH HOME-MADE, SỐT CÀ CHUA, PHÔ MAI MOZZARELLA, LÁ OREGANO
210.000-S(25CM) 
250.000-L(30CM)
CASABLANCA
OUR SPECIAL HAM, HOME-MADE SAUSAGE, PINEAPPLE, MELTY CHEESE, TOMATO SAUCE, OREGANO
THỊT NGUỘI ĐẶC BIỆT, XÚC XÍCH HOME-MADE, DỨA, PHÔ MAI MELTY, SỐT CÀ CHUA, LÁ OREGANO 
210.000-S(25CM)
250.000-L(30CM)
BBQ CHICKEN
TOMATO SAUCE, BBQ CHICKEN, SMOKY BACON, MUSHROOM, MORZZARELLA CHEESE, GREEN ONION
SỐT CÀ CHUA, GÀ NƯỚNG BBQ, THỊT XÔNG KHÓI, NẤM, PHÔ MAI MOZZARELLA, HÀNH LÁ
210.000-S(25CM)
250.000-L(30CM)
PICANHA PIZZA
PICANHA BEEF, BBQ SAUCE, 2 TYPES OF CHEESE, ROCKET SALAD
STEAK  PICANHA, SỐT BBQ, 2 LOẠI PHÔ MAI, SALAD ROCKET
250.000-S(25CM)
290.000-L(30CM)
CUPIM PIZZA
HOME-MADE BBQ CUPIM – 3 HOURS SLOWLY GRILLED WITH MORZZARELLA CHEESE, PARMESAN CHEESE, ONION, ROCKET SALAD, PARSLEY
CUPIM BBQ HOME-MADE – NƯỚNG CHẬM 3 GIỜ VỚI PHÔ MAI MOZZARELLA, PARMESAN, HÀNH TÂY, SALAD ROCKET, LÁ PARSLEY
210.000-S(25CM)
250.000-L(30CM)
SEAFOOD PIZZA
MIX SHRIMP & SQUID SEASONING WITH MORZZARELLY CHEESE, PAMERSAN CHEESE, PARSLEY
HẢI SẢN TÔM VÀ MỰC VỚI PHÔ MAI MOZZARELLA, PARMESAN, LÁ PARSLEY
210.000-S(25CM)
250.000-L(30CM)
QUATRO STAGIONI – 
PIZZA 4 CHEESE
4 TYPES OF CHEESE, MUSROOM, OLIVE, BABY CORN
4 LOẠI PHÔ MAI, NẤM, Ô LIU, BẮP NON
230.000-S(25CM)   
270.000-L(30CM)
CRAZY PIZZA
TOMATO SAUCE, MORZZARELLA CHEESE, BACON, HAM, SAUSAGE, MUSHROOM, BABY CORN, BLACK OLIVE
SỐT CÀ CHUA, PHÔ MAI MOZZARELLA, THỊT XÔNG KHÓI, GIĂM BÔNG, XÚC XÍCH, NẤM, BẮP NON, Ô LIU ĐEN
230.000-S(25CM)

THỰC ĐƠN GỌI MÓN

THỰC ĐƠN GỌI MÓN

STEAK SALANCA (RIB EYE STEAK – SERVED WITH MUSHROOM OR PEPPER SAUCE)
Thăn nội bò nướng được dùng với xốt nấm hoặc xốt tiêu
650.000
GRILLED LAMB CHOP
(SERVED WITH MINT OR RED WINE SAUCE)
Sườn cừu nướng được dùng với xốt lá bạc hà hoặc xốt rượu vang
850.000
SHRIMP COMIDEMER
(INCLUDES WHITE WINE CREAM SAUCE) 
TÔM THẺ CHIÊN VỚI SỐT KEM RƯỢU
690.000
SHRIMP THERMIDOR
(BAKED WITH CHEESE)
TÔM THẺ PHÔ MAI ĐÚT LÒ
690.000
GỢI Ý CHO BẠN:
CHỌN 01 (MỘT) TRONG NHỮNG MÓN PHỤ ĐI KÈM SAU:
– SALAD THẬP CẨM
– SALAD CEASAR
– CƠM BƠ VÀ ĐẬU HẦM BRAZIL FEIJODA
– HÀNH TÂY NƯỚNG
– KHOAI TÂY CHIÊN
COMPLIMENTS:
PICK 01 (ONE) SIDE DISH FROM:
– GREEN SALAD
– CEASAR SALAD
– BUTTER RICE WITH FEIJODA (BRAZILIAN BEAN STEW)
– GRILLED ONIONS
– FRENCH FRIES
STEAK SALANCA (RIB EYE STEAK – SERVED WITH MUSHROOM OR PEPPER SAUCE)
Thăn nội bò nướng được dùng với xốt nấm hoặc xốt tiêu 
790.000
GRILLED LAMB CHOP
(SERVED WITH MINT OR RED WINE SAUCE)
Sườn cừu nướng được dùng với xốt lá bạc hà hoặc xốt rượu vang 
850.000
SHRIMP COMIDEMER
(INCLUDES WHITE WINE CREAM SAUCE) 
Tôm thẻ chiên với sốt kem rượu 
690.000
SHRIMP THERMIDOR (BAKED WITH CHEESE)
Tôm thẻ phô mai đút lò 
690.000
GỢI Ý CHO BẠN:
CHỌN 01 (MỘT) TRONG NHỮNG MÓN PHỤ ĐI KÈM SAU:
– SALAD THẬP CẨM
– SALAD CEASAR
– CƠM BƠ VÀ ĐẬU HẦM BRAZIL FEIJODA
– HÀNH TÂY NƯỚNG
– KHOAI TÂY CHIÊN
COMPLIMENTS:
PICK 01 (ONE) SIDE DISH FROM:
– GREEN SALAD
– CEASAR SALAD
– BUTTER RICE WITH FEIJODA (BRAZILIAN BEAN STEW)
– GRILLED ONIONS
– FRENCH FRIES

A LA CARTE MENU

DỊCH VỤ ĐẶT TIỆC

VUI LÒNG LIÊN HỆ 024 3845 5224 HOẶC 0989 561 159

đặt tiệc